-
Shamansk medicin

Vad är en shaman? 

En shaman är en andlig vägledare som har förmågan att skapa en miljö så att individen blir helt i samklang med sin livsresa. 

En shaman är icke- dömande och avstår från att sätta etiketter på individen, oavsett hur han / hon reagerar vid ceremonin. 


Shamaner måste göra sitt eget inre arbete som alltid är ganska intensivt. Innan de kan läka andra måste de gå igenom flera initieringar, för bara när du läker dig själv kan du läka andra.

Även om vissa shamanska tekniker ibland kan tyckas vara ganska enkla, tar det en utövare år att utveckla djupet och färdigheten som krävs för att göra dessa själsarbete. De flesta utövare börjar med detta arbete genom nödvändigheten att läka sin egen sårbarhet, den traditionella shamanska vägen involverar åtminstone en längre periods avskildhet från det dagliga livet. Shamanism är den äldsta andliga metoden som är känd för mänskligheten med arkeologiska bevis för att den har praktiserats över hela världen i minst 70 000 år. Shamanism är inte en religion, utan en metod för att bota genom att manifestera förbindelse med andra dimensioner. 

Shamanska läkningstekniker upplever nu en renässans i denna "själs- andefattiga sjukvård" som omger  den moderna världen.  Shamanen ser problem/åkommor som disharmoni i en persons liv på energi- och andlig nivå. Denna disharmoni kan leda till mental, känslomässig och / eller fysisk sjukdom om den lämnas oupplöst.



Under en ceremonin kommer shamanen sannolikt att tända ljus, bränna heliga örter / rökelse, sjunga, trumma, inkludera element från naturen och erbjuda dig shamansk medicin. Heliga örter tas in i din kropp på olika vis, under denna heliga ceremoni, allt utifrån dina behov och önskan.                Obs! Allt sker under ditt eget ansvar. 




Shamansk medicin kräver att du "tittar inåt", gör ett gediget själsarbete. Den tar oss rakt in i grunden till din oro/smärta och läker på de djupaste nivåerna. När något är läkt genom shamansk medicin blir det läkt, för vi har frågat själen/anden direkt vad som behöver göras.

Shamansk medicin ger dig tillgång till inre visdom. En kombination av din själ/andes helande under viloperioderna med intensivt arbete genom sessionerna (rensa o reparera auran samt integrera) ger dig en frihet som är permanent. Vi plockar bort de tunga energierna som skapats genom känslomässiga, genetiska eller karmatiska upplevelser inom detta eller tidigare/parallella liv. Din medverkan i frekvenshöjningen som sker på vår jord nu blir lättare och du kan acceptera allting även det som är mycket smärtsamt. När hjärnan helas, kommer den att sända ut ny information som vid nästa celldelning kan börja bygga en ny kropp. En ny kropp som inte längre styrs eller lever som ett resultat av ditt förflutna utan istället blir en ny kropp och resultatet av den du vill vara och kommer att bli i framtiden.

Shamansk medicin är extremt kraftfullt, en säker och tillgänglig läkningsteknik som är lika relevant idag som det var för tusentals år sedan, kanske ännu mer nu, eftersom vår kultur har avvikit så långt från själen/anden. 




En session med shamansk medicin, tar ca 1 -2 timmar på plats, detta inkluderar också ett visst förarbete som kan ske skriftligt på distans.                Jag använder inga hallocinogena örter/droger.     

Jag rekommenderar att du gör minst 3 - 4 sessioner med visst uppehåll, för att integrera helandet stabilt.                       Du förändrar då din relation till livet själv.               





Vänligen kontakta mig om du vill boka en session och/eller har några frågor.   //NMB






Site Builder drivs av  Vistaprint